Aktivizační centrum

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb je realizátorem projektu Aktivizační centrum – denní stacionář, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009700 Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavebních úprav a nově vybudovaného zázemí vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby – denní stacionář. Předmětem předkládaného projektu