Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem, kteří jsou v důsledku mentálního postižení v nepříznivé sociální situaci, podporu při zlepšování kvality života a včleňování do společnosti.

Pro koho

Osoby s mentálním postižením od 19 – 64 let věku.

Co nabízí

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Časové vymezení

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu.

Máte-li zájem využívat službu chráněného bydlení, kontaktujte sociální pracovnici.

Formulář žádosti a platný úhradovník pro chráněné bydlení naleznete v dokumentech k sociálním službám.

Sociální službu chráněné bydlení finančně podporuje také město Mladá Boleslav, a to formou neinvestiční dotace. Ta je určena na částečné pokrytí výdajů spojených s provozem sociální služby chráněného bydlení – Sadová 718 a Čechova 773.