Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované sociální službě.

Pro koho

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 do 64 let.

Jaké úkony péče poskytujeme

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  • Poskytnutí stravy.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úkony péče jsou poskytovány za úhradu, nabízíme fakultativní služby – blíže viz  úhradovník.

Časové vymezení

Službu poskytujeme v pracovních dnech od pondělí do pátku od 5:30 do 16:00 hodin.

Máte zájem využívat denní stacionář – kontaktujte sociální pracovnici.

Popis realizace služby, formulář žádosti i platný úhradovník pro denní stacionář naleznete v dokumentech k sociálním službám.