Poslání

Posláním týdenního stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech.
Sociální služba týdenního stacionáře umožňuje svým nastavením získávat a rozvíjet sociální kontakty v kolektivu lidí se stejným nebo podobným postižením a zároveň zachovat rodinné vazby.

Pro koho je týdenní stacionář určen

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 – 45 let věku.

Co nabízí

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek při osobní hygieně
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Časové vymezení

Službu poskytujeme v pracovních dnech od pondělí 07:00 hodin do pátku 16:00 hodin.

Máte-li zájem využívat službu týdenního stacionáře, kontaktujte sociální pracovnici.

Popis realizace služby, formulář žádosti a platný úhradovník pro týdenní stacionář naleznete v dokumentech k sociálním službám.