Poslání

Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělou osobu s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

Pro koho

Pro děti a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 45 let.

Jaké úkony péče poskytujeme

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úkony péče jsou poskytovány za úhradu, nabízíme fakultativní služby – blíže viz úhradovník.

Časové vymezení

Službu poskytujeme v týdenním (od pondělí 7:00 do pátku 16:00 hodin, nepřetržitě) nebo víkendovém provozu (od pátku 14:00 do neděle 15:00 hodin, a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů).

Máte zájem využívat odlehčovací služby – kontaktujte sociální pracovnici.

Nabízené termíny víkendových odlehčovacích služeb
15. – 17. 3. 2024
12. – 14. 4. 2024
17. – 19. 5. 2024
14. – 16. 6. 2024

Popis realizace služby, formulář žádosti a platný úhradovník pro odlehčovací služby naleznete v dokumentech k sociálním službám.