Název projektu: Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum 83

Předmět a popis projektu: Předmětem projektu je zajištění bezbariérového vstupu do Domova pro osoby se zdravotním postižením, který sídlí v pavilonu 5 a 6 v areálu Centra 83, Mladá Boleslav, Václavkova 950. Objekt v současnosti nedisponuje výtahem ani zdvihací plošinou a žádná jeho část není bezbariérově přístupná.

V rámci projektu bude provedena instalace evakuačního výtahu a zpřístupnění všech prostor objektu osobám s omezenou schopností pohybu.

Cíl: Cílem projektu je zlepšení dostupnosti sociální služby DOZP osobám s pohybovým omezením.

Termín realizace: duben – prosinec 2024

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Bezbariérový vstup a přístavba výtahu DOZP 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *