Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb je realizátorem projektu

Aktivizační centrum – denní stacionář, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009700

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavebních úprav a nově vybudovaného zázemí vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby – denní stacionář.

Předmětem předkládaného projektu jsou stavební úpravy stávajících dvou objektů a přístavba nového objektu, čímž dojde k vybudování nového zázemí pro poskytování sociální služby denní stacionář, zejména pak pro manuální aktivity dílen, jež jsou nedílnou součástí této sociální služby, rekonstrukci prostor „technického zázemí“ a nové sociální zařízení nutné pro provoz dílen.

Cíl projektu bude naplněn těmito aktivitami:

– stavebními úpravami objektů A (parcelní číslo 5302), B (p. č. 1545) a vybudování nové přístavby (objekt C na pozemkové parcele č. 495/9),

– nezbytným vybavením nově vzniklých prostor dílen a sociálních zařízení.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Aktivizační centrum – jak šel čas

Od roku 2015 je Centrum 83 zapojeno do Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav. O možnosti zrekonstruovat stávající prostory v Havlíčkově ul. (přístřešek, trafostanice, nevyhovující prostory na nevyužívané zastavěné ploše) jsme začali uvažovat již v roce 2017.

V rámci projektu Aktivizační centrum – denní stacionář, který byl finančně podpořen z EU a z Ministerstva pro místní rozvoj, se nám podařilo zrekonstruovat výše uvedené prostory. Vytvořili jsme zázemí pro již registrovanou sociální službu denní stacionář. Klienti denního stacionáře budou Aktivizační centrum využívat při činnostech, které pro ně asistenti připravují v dílnách v rámci pracovní aktivizace.

První náměstek primátora Města Mladá Boleslav Jiří Bouška se zúčastnil kontrolního dne v Aktivizačním centru. Bližší informace najdete v přiloženém odkazu.

https://www.mb-net.cz/v-centru-83-se-modernizuje-zazemi-pro-klienty/d-70342

Stavba Aktivizačního centra byla ukončena 27. července 2020. Nyní vybavujeme AC nábytkem a vším dalším potřebným. Jak to vypadalo před rekonstrukcí a jak to vypadá nyní. Podívat se můžete zde:

Den otevřených dveří v Aktivizačním centru denního stacionáře:

Dne 23. 9. 2020 proběhlo otevření Aktivizačního centra denního stacionáře.

Aktivizační centrum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *