Vítáme Vás na stránkách Centra 83, poskytovatele sociálních služeb
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Mladé Boleslavi.

Zřizovatelem Centra 83 je Středočeský kraj.

Posláním Centra 83 je poskytovat pomoc nebo podporu osobám, které mají z důvodu mentálního či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost.

Naším dlouhodobým cílem je vytváření podmínek pro získávání, rozšiřování a udržování sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatelů a jejich přibližování k samostatnému životu.

Centrum 83 poskytuje tyto registrované sociální služby:

denní stacionář (identifikátor: 1254505)
týdenní stacionář
(identifikátor: 4566456)
chráněné bydlení
(identifikátor: 6384690)
odlehčovací služby (identifikátor: 2889779)
domov pro osoby se zdravotním postižením
(identifikátor: 1111514)

Pokud máte zájem o sociální službu, kontaktujte sociální pracovnici Bc. Magdu Hluchou.