Naši milí příznivci a zákazníci,

po více než dvaceti letech a po zralé úvaze jsme se rozhodli k 30. červnu 2021 uzavřít náš Krámeček. Ukončení provozu je důsledkem souběhu více okolností a dlouhodobějších změn, které souvisí především s tím, jak se mění struktura našich klientů a směřování celého Centra 83. Aktivizace klientů samozřejmě nekončí, vyrábět se bude dál, ale protože výrobků už nemáme tolik, budeme je dál prodávat na různých trzích a podobných akcích, o kterých Vám zde dáme vždy samozřejmě předem vědět.

Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že nám ji zachováte i nadále.


Galerie našich výrobků